La Cucina Cinese_zh

中 国 美 食

                                                       说一说 “饺子”

饺子,是中华民族过节时享用的一种重要食品,也是中国北方地区的一种家常食物。

饺子的形状大多是半月形或元宝形,外边是一层面粉做成的薄薄的面皮,里面包裹的各种食材制成的馅。

饺子的制作分为:和面,拌馅,擀面皮,包饺子,这四个主要工序。

饺子包好后可以水煮,称为水饺;可以煎熟,称为煎饺;也可以蒸熟,称为蒸饺。

如今,饺子随着中餐的普及,已成为世界各地人民喜爱的一种食物,真正成为了“好吃不过饺子”。